Yaşıl Kart Sığortası nədir?

Həyat sığortası müqaviləsinə görə Sığortaçı müqavilə ilə razılaşdırılmış və sığortalının ödədiyi sığorta haqqı müqabilində sığortalının müqavilədə göstərilmiş sığorta riskləri üzrə sığorta hadisəsinin baş verdiyi halda müqavilə ilə razılaşdırılmış həyat sığortası məbləğini faydalanan şəxsə ödəməyi öhdəsinə götürür.

Sistemin əsas məqsədi onun üzvü olan istənilən ölkəyə səfər edən xarici avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin onların mənsub olduğu ölkənin milli qanunvericiliyə uyğun qaydada sığortalanması ilə səyahət etdikləri ölkələrdə törətdikləri yol-nəqliyyat hadisələri nəticəsində vurduqları zərərin əvəzinin hadisənin baş verdiyi ölkənin daxili qanunvericiliyinə uyğun qaydada ödənilməsini təmin etməkdən ibarətdir. Bu məqsədlər üçün, sistemə üzv olan Büroların qarşılıqlı zəmanəti əsasında, avtonəqliyyat vasitələri ilə xarici ölkələrə səfər edən sürücülərin səfər ərzində mülki məsuliyyətini sığortalayan vahid təminat sistemi – «Yaşıl kart» təşkil edilir. Nəticə etibarilə, avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sistemin əhatə etdiyi xarici ölkələrə səfər edən sürücülərin öz ölkələrindəki sığortaçılardan «yaşıl kart» əldə etməsi onların bütün səfər boyunca mülki məsuliyyətinin tam sığortalanmasını nəzərdə tutur və səfər etdiyi hər bir xarici ölkənin sərhədində yeni mülki məsuliyyət sığortası almaq tələbindən azad edir.

“Yaşıl Kart” sistemi çərçivəsində vurulan zərərin əvəzinin ödənilməsi məqsədilə sistemə üzv ölkələrin hər birində Yaşıl Kart Büroları təsis edilmişdir. Bu Bürolar xarici avtonəqliyyat vasitəsi sürücülərinin səbəb olduğu yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində xəsarət almış və ya əmlakına zərər dəymiş üçüncü şəxslərə vurulan zərərlərin əvəzinin hadisə baş verən ölkədə sığorta ödənişinin veriləcəyi barədə təminat verir. Daha sonra, hadisə baş verən ölkənin Yaşıl Kart Büroları Yaşıl Kart sahibi sürücüsünün mənsub olduğu ölkənin Yaşıl Kart Bürosundan ödənilmiş sığorta ödənişləri məbləğini kompensasiya etmə hüququna sahibdirlər.

Azərbaycan Respublikasının İcbari Sığorta Bürosu ilk dəfə 2012-ci ildə Yaşıl Kart Sisteminə üzv olmaq məqsədilə sorğu göndərmişdir. Bu sorğuya ilkin olaraq müsbət rəy verilmiş və sistemə üzv olmaq istəyən Bürolar üçün zəruri hesab olunan hüquqi və digər tələblərlə tanış edilmişdir.

Qeyd edək ki, “İcbari Sığortalar Haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq dəyişikliklər edilmiş və bu dəyişikliklər 25 dekabr 2014-cü il tarixində qüvvəyə minmişdir. “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda edilmiş 28 noyabr 2014-cü il tarixli dəyişikliklərə əsasən, Qanuna Azərbaycanın Yaşıl Kart sisteminə qoşulması ilə bağlı yeni müddəalar əlavə edilmişdir. Bu dəyişikliklərə əsasən 2016-cı il yanvarın 1-dən etibarən Yaşıl Kart Sisteminin Azərbaycanda tətbiqi nəzərdə tutulur.

Kommersiya Sığortası / Şəxsi Sığorta

Çox gec olana qədər gözləməyin. Bütün şəxsi və kommersiya sığortanız üçün əlaqə saxlayın.

Müraciət Et